Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Data modyfikacji: 25-09-2020 11:51
 2. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Data modyfikacji: 25-09-2020 11:14
 3. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Data modyfikacji: 25-09-2020 11:10
 4. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Data modyfikacji: 24-09-2020 16:04
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Data utworzenia: 24-09-2020 14:29
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Data utworzenia: 24-09-2020 14:28
 7. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Data utworzenia: 23-09-2020 12:14
 8. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Data utworzenia: 23-09-2020 12:11
 9. Ogłoszenia 2020
  Data modyfikacji: 23-09-2020 09:40
 10. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Data utworzenia: 23-09-2020 09:38
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl