Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Data modyfikacji: 29-07-2020 14:32
 2. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Data modyfikacji: 24-07-2020 13:18
 3. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Data modyfikacji: 24-07-2020 13:16
 4. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Data modyfikacji: 23-07-2020 13:13
 5. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Data modyfikacji: 22-07-2020 07:42
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Data utworzenia: 16-07-2020 17:23
 7. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Data modyfikacji: 16-07-2020 15:27
 8. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Data modyfikacji: 15-07-2020 15:24
 9. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Data modyfikacji: 15-07-2020 10:34
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Data utworzenia: 14-07-2020 15:24
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl