Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37954307070000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 79454
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 15113
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9526
 4. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 8250
 5. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 7465
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 7014
 7. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 6903
 8. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 6844
 9. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 5127
 10. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 4393
 11. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 4294
 12. MPZP
  Wyświetleń: 4282
 13. Program współpracy
  Wyświetleń: 3997
 14. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3783
 15. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 3578
 16. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 3429
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3421
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 3332
 19. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3303
 20. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 3272
 21. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 3201
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 3129
 23. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 3072
 24. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3020
 25. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2971
 26. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2941
 27. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 2925
 28. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 2898
 29. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 2861
 30. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2842
 31. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2832
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2829
 33. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 2788
 34. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 2761
 35. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 2758
 36. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 2742
 37. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2716
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2643
 39. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 2638
 40. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2606
 41. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 2593
 42. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 2554
 43. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 2550
 44. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2548
 45. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 2493
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2476
 47. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2474
 48. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 2466
 49. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 2447
 50. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 2412
 51. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2405
 52. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2392
 53. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2380
 54. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2368
 55. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 2364
 56. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 2349
 57. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 2322
 58. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 2311
 59. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2311
 60. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2272
 61. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 2259
 62. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2254
 63. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2209
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2203
 65. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2203
 66. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2202
 67. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 2171
 68. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2170
 69. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2142
 70. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2139
 71. Studium
  Wyświetleń: 2127
 72. Wójt
  Wyświetleń: 2102
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 2101
 74. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 2084
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 2083
 76. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2065
 77. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 2048
 78. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 2037
 79. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 2021
 80. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 2011
 81. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 2007
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 1971
 83. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1950
 84. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1937
 85. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1911
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1900
 87. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1890
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1888
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1847
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1846
 91. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1841
 92. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1838
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1832
 94. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1814
 95. 2017
  Wyświetleń: 1808
 96. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1719
 97. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1675
 98. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1666
 99. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1652
 100. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 1587
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 1533
 102. Statut
  Wyświetleń: 1525
 103. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 1500
 104. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 1498
 105. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1481
 106. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1468
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1456
 108. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 1368
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1352
 110. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1327
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1320
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1309
 113. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1289
 114. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1285
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 1268
 116. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1265
 117. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1265
 118. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1261
 119. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1228
 120. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1171
 121. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1171
 122. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1164
 123. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1161
 124. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 1142
 125. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1139
 126. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 1138
 127. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 1132
 128. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1112
 129. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 1081
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1061
 131. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 1050
 132. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1044
 133. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1041
 134. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 1029
 135. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1022
 136. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1013
 137. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 997
 138. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 989
 139. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 961
 140. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 960
 141. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 946
 142. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 939
 143. na rok 2017
  Wyświetleń: 925
 144. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 903
 145. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 902
 146. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 900
 147. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 878
 148. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 861
 149. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 814
 150. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 809
 151. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 794
 152. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 781
 153. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 779
 154. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 776
 155. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 769
 156. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 764
 157. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 761
 158. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 761
 159. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 741
 160. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 741
 161. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 738
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 734
 163. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 732
 164. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 724
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 721
 166. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 715
 167. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 709
 168. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 708
 169. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 707
 170. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 703
 171. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 699
 172. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 698
 173. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 698
 174. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 696
 175. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 695
 176. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 692
 177. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 691
 178. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 689
 179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 688
 180. 2018
  Wyświetleń: 681
 181. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 681
 182. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 680
 183. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 676
 184. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 671
 185. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 670
 186. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 670
 187. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 662
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 658
 189. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 651
 190. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 649
 191. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 644
 192. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 643
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 637
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 635
 195. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 633
 196. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 633
 197. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 632
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 629
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 629
 200. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 623
 201. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 609
 202. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 602
 203. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 594
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 585
 205. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 565
 206. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 564
 207. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 561
 208. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 559
 209. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 558
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 555
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 553
 212. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 549
 213. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 541
 214. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 533
 215. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 529
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 527
 217. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 525
 218. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 522
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 520
 220. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 519
 221. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 518
 222. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 517
 223. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 515
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 515
 225. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 515
 226. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 510
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 508
 228. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 506
 229. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 500
 230. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 499
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 495
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 494
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 494
 234. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 493
 235. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 492
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 491
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 489
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 488
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 488
 240. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 485
 241. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 484
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 483
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 481
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 480
 245. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 480
 246. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 479
 247. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 478
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 477
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 475
 250. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 475
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 473
 252. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 470
 253. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 470
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 468
 255. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 468
 256. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 466
 257. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 466
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 463
 259. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 462
 260. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 459
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 456
 262. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 455
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 454
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 454
 265. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 454
 266. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 453
 267. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 452
 268. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 452
 269. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 451
 270. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 451
 271. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 449
 272. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 449
 273. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 446
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 445
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 443
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 440
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 437
 278. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 435
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 435
 280. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 433
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 428
 282. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 426
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 426
 284. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 425
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 418
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 416
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 412
 288. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 404
 289. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 402
 290. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 399
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 396
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 396
 293. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 394
 294. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 387
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 387
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 387
 297. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 385
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 382
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 382
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 380
 301. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 379
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 379
 303. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 377
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 377
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 375
 306. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 375
 307. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 371
 308. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 371
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 368
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 367
 311. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 359
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 359
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 355
 314. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 350
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 347
 316. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 345
 317. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 340
 318. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 340
 319. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 340
 320. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 336
 321. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 331
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 328
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 326
 324. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 325
 325. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 325
 326. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 325
 327. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 320
 328. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 317
 329. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 317
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 316
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 316
 332. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 315
 333. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 313
 334. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 310
 335. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 307
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 307
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 306
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 305
 339. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 303
 340. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 299
 341. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 298
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 297
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 296
 344. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 296
 345. Budżet 2018
  Wyświetleń: 294
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 292
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 292
 348. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 289
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 286
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 282
 351. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 274
 352. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 273
 353. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 273
 354. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 272
 355. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 272
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 271
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 270
 358. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 268
 359. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 265
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 264
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 264
 362. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 260
 363. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 259
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 258
 365. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 256
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 248
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 247
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 245
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 241
 370. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 228
 371. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 228
 372. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 227
 373. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 226
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 222
 375. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 222
 376. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 221
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 221
 378. na rok 2018
  Wyświetleń: 219
 379. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 218
 380. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 217
 381. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 216
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 214
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 214
 384. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 213
 385. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 211
 386. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 210
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 210
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 204
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 202
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 198
 391. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 197
 392. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 195
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 194
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 193
 395. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 193
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 189
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 188
 398. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 188
 399. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 185
 400. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 185
 401. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 184
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 184
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 181
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 181
 405. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 181
 406. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 181
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 179
 408. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 177
 409. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 176
 410. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 175
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 172
 412. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 165
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 165
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 163
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 163
 416. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 161
 417. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 160
 418. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 159
 419. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 159
 420. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 159
 421. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 158
 422. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 155
 423. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 152
 424. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 151
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 151
 426. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 151
 427. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 151
 428. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 149
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 149
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 141
 431. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 141
 432. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 132
 433. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 130
 434. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 123
 435. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 122
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 119
 437. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 118
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 116
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 107
 440. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 107
 441. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 103
 442. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 101
 443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 98
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 98
 445. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 94
 446. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 94
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 93
 448. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 70
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 60
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 55
 451. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 48
 452. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 46
 453. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 44
 454. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2016
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-04-2016 12:51
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1327
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×