Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3445129326226663893732815291593388231191292901824100
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 61497
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 10942
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7726
 4. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 5720
 5. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 5575
 6. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 5383
 7. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 5370
 8. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 3412
 9. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 3393
 10. Program współpracy
  Wyświetleń: 3392
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3343
 12. MPZP
  Wyświetleń: 3333
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 3245
 14. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3177
 15. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 3131
 16. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 3113
 17. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3106
 18. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 3086
 19. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 3039
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 3022
 21. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2985
 22. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 2930
 23. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 2802
 24. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 2685
 25. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 2646
 26. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2565
 27. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 2460
 28. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2444
 29. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2436
 30. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 2430
 31. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 2429
 32. Podatki i opłaty 2016
  Wyświetleń: 2416
 33. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 2397
 34. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2356
 35. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2341
 36. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2341
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2306
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2306
 39. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 2276
 40. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2240
 41. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2207
 42. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 2133
 43. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2107
 44. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 2102
 45. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2067
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2038
 47. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 2021
 48. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 2016
 49. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 2009
 50. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1983
 51. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1982
 52. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 1960
 53. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1958
 54. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1944
 55. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 1931
 56. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1929
 57. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 1913
 58. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 1898
 59. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 1886
 60. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1877
 61. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1873
 62. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1872
 63. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1852
 64. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1833
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1832
 66. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1831
 67. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 1822
 68. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1812
 69. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1757
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1752
 71. Wójt
  Wyświetleń: 1752
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1749
 73. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1746
 74. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1727
 75. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1714
 76. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1694
 77. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1667
 78. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1666
 79. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1658
 80. Studium
  Wyświetleń: 1610
 81. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 1606
 82. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1604
 83. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 1598
 84. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 1482
 85. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 1468
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1394
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1384
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1333
 89. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1320
 90. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1293
 91. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1193
 92. Statut
  Wyświetleń: 1168
 93. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 1150
 94. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 1148
 95. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1122
 96. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1118
 97. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1103
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 1065
 99. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1051
 100. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1034
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1030
 102. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 1013
 103. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1007
 104. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1000
 105. Pobierz programy
  Wyświetleń: 983
 106. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 983
 107. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 969
 108. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 968
 109. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 964
 110. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 954
 111. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 947
 112. 2017
  Wyświetleń: 932
 113. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 931
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 901
 115. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 899
 116. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 897
 117. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 897
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 887
 119. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 843
 120. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 808
 121. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 805
 122. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 792
 123. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 772
 124. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 767
 125. na rok 2017
  Wyświetleń: 753
 126. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 749
 127. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 733
 128. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 708
 129. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 702
 130. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 680
 131. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 680
 132. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 653
 133. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 649
 134. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 638
 135. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 633
 136. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 632
 137. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 629
 138. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 627
 139. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 625
 140. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 622
 141. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 621
 142. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 611
 143. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 600
 144. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 599
 145. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 598
 146. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 593
 147. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 586
 148. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 583
 149. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 582
 150. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 577
 151. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 576
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 575
 153. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 565
 154. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 560
 155. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 556
 156. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 555
 157. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 555
 158. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 553
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 547
 160. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 543
 161. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 543
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 541
 163. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 541
 164. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 540
 165. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 540
 166. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 539
 167. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 535
 168. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 534
 169. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 532
 170. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 528
 171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 522
 172. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 519
 173. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 519
 174. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 516
 175. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 511
 176. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 495
 177. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 495
 178. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 494
 179. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 486
 180. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 484
 181. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 484
 182. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 473
 183. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 468
 184. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 466
 185. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 465
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 464
 187. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 463
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 456
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 442
 190. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 440
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 437
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 435
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 435
 194. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 435
 195. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 433
 196. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 428
 197. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 422
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 421
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 419
 200. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 413
 201. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 404
 202. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 399
 203. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 399
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 398
 205. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 398
 206. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 395
 207. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 391
 208. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 384
 209. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 384
 210. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 384
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 383
 212. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 383
 213. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 382
 214. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 381
 215. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 380
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 375
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 374
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 372
 219. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 372
 220. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 371
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 371
 222. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 370
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 369
 224. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 368
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 367
 226. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 365
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 363
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 362
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 358
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 358
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 358
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 356
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 352
 234. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 350
 235. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 350
 236. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 350
 237. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 348
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 346
 239. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 344
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 340
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 339
 242. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 338
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 337
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 336
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 336
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 335
 247. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 330
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 329
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 328
 250. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 323
 251. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 322
 252. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 322
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 320
 254. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 319
 255. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 319
 256. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 319
 257. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 319
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 317
 259. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 314
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 314
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 313
 262. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 311
 263. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 308
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 305
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 301
 266. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 298
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 291
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 290
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 289
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 288
 271. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 288
 272. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 287
 273. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 285
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 281
 275. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 280
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 279
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 279
 278. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 278
 279. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 277
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 277
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 277
 282. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 272
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 268
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 259
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 259
 286. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 249
 287. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 249
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 246
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 246
 290. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 246
 291. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 245
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 244
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 241
 294. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 238
 295. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 234
 296. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 234
 297. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 232
 298. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 230
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 229
 300. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 228
 301. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 226
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 221
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 220
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 219
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 216
 306. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 211
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 210
 308. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 210
 309. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 210
 310. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 210
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 208
 312. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 208
 313. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 201
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 199
 315. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 198
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 197
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 190
 318. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 189
 319. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 187
 320. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 186
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 185
 322. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 185
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 184
 324. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 183
 325. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 180
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 176
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 176
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 173
 329. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 173
 330. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 166
 331. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 146
 332. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 145
 333. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 144
 334. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 142
 335. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 140
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 138
 337. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 137
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 137
 339. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 129
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 127
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 126
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 121
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 119
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 119
 345. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 116
 346. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 116
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 115
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 114
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 114
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 108
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 108
 352. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 106
 353. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 104
 354. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 104
 355. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 102
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 97
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 97
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 97
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 96
 360. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 95
 361. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 92
 362. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 92
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 90
 364. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 88
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 85
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 84
 367. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 81
 368. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 80
 369. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 71
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 69
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 62
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 60
 373. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 374. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 42
 375. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 31
Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2016
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-04-2016 12:51
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1030
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×