Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5170047198595714792200000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 154140
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 30482
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 23240
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18487
 5. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 15256
 6. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 12816
 7. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 12231
 8. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 11706
 9. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 11378
 10. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 9253
 11. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 9047
 12. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9036
 13. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 8393
 14. MPZP
  Wyświetleń: 8202
 15. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 7684
 16. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 7330
 17. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6448
 18. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 6222
 19. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 5784
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5119
 21. Program współpracy
  Wyświetleń: 5070
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 5032
 23. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4912
 24. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 4812
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4792
 26. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 4670
 27. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 4639
 28. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 4631
 29. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 4510
 30. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 4475
 31. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 4466
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 4399
 33. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4279
 34. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4210
 35. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4203
 36. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 4129
 37. 2018
  Wyświetleń: 4110
 38. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 4097
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4038
 40. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3983
 41. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 3822
 42. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3787
 43. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 3786
 44. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 3761
 45. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3760
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3754
 47. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3753
 48. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 3740
 49. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 3696
 50. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 3651
 51. Studium
  Wyświetleń: 3632
 52. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 3574
 53. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 3513
 54. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3509
 55. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 3505
 56. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3488
 57. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 3488
 58. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3476
 59. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3407
 60. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 3395
 61. Wójt
  Wyświetleń: 3336
 62. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 3323
 63. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3294
 64. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3291
 65. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 3286
 66. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 3248
 67. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 3211
 68. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 3150
 69. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 3068
 70. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 3066
 71. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 3058
 72. na rok 2017
  Wyświetleń: 3027
 73. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 3025
 74. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 3012
 75. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3008
 76. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2981
 77. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2975
 78. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 2942
 79. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2910
 80. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 2901
 81. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2882
 82. 2017
  Wyświetleń: 2878
 83. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2835
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 2827
 85. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 2818
 86. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 2811
 87. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2807
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 2793
 89. Statut
  Wyświetleń: 2773
 90. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 2743
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2715
 92. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2700
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 2686
 94. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2627
 95. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2595
 96. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2590
 97. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2588
 98. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2578
 99. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2570
 100. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 2568
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2550
 102. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 2528
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2526
 104. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2522
 105. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 2504
 106. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 2503
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 2498
 108. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2482
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 2479
 110. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 2463
 111. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 2447
 112. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2433
 113. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 2431
 114. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 2409
 115. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2392
 116. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 2381
 117. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2348
 118. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2337
 119. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2333
 120. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 2332
 121. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 2307
 122. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2264
 123. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 2251
 124. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2247
 125. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 2232
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2215
 127. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2209
 128. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 2201
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2197
 130. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 2188
 131. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2123
 132. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2116
 133. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2076
 134. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 2053
 135. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2034
 136. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2011
 137. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2011
 138. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 2008
 139. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 1986
 140. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1974
 141. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 1955
 142. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1949
 143. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1942
 144. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 1935
 145. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1913
 146. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1912
 147. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1894
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 1878
 149. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1866
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1851
 151. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1794
 152. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1792
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 1773
 154. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1763
 155. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 1753
 156. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1749
 157. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 1747
 158. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1734
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 1727
 160. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 1721
 161. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1716
 162. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 1692
 163. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1688
 164. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 1678
 165. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1656
 166. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1653
 167. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1637
 168. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 1630
 169. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1628
 170. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1627
 171. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 1617
 172. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1615
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 1589
 174. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1577
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1573
 176. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1572
 177. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1548
 178. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1527
 179. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1525
 180. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1520
 181. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1519
 182. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1515
 183. 2019
  Wyświetleń: 1513
 184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 1509
 185. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 1485
 186. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 1450
 187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 1447
 188. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1430
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1425
 190. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1416
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1395
 192. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 1393
 193. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 1381
 194. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 1376
 195. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 1369
 196. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1364
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1361
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1342
 199. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 1340
 200. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 1335
 201. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1307
 202. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 1298
 203. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1290
 204. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1278
 205. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1265
 206. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 1260
 207. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1257
 208. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1254
 209. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1250
 210. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1241
 211. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 1233
 212. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 1224
 213. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 1222
 214. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 1222
 215. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1221
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1221
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1221
 218. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 1207
 219. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 1201
 220. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1201
 221. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1186
 222. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1171
 223. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 1171
 224. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 1163
 225. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1159
 226. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 1154
 227. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 1150
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1146
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1145
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 1143
 231. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1143
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1136
 233. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1136
 234. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1135
 235. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1133
 236. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1132
 237. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 1129
 238. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 1126
 239. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 1125
 240. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1125
 241. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 1124
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1122
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1115
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 1115
 245. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 1114
 246. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1110
 247. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1106
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1100
 249. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 1098
 250. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1094
 251. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 1092
 252. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1091
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 1081
 254. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 1081
 255. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1078
 256. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1073
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1058
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1051
 259. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1045
 260. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1045
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 1043
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1035
 263. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 1034
 264. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 1033
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1030
 266. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1026
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1023
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 1020
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1004
 270. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1000
 271. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 998
 272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 994
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 994
 274. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 983
 275. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 980
 276. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 970
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 966
 278. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 965
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 964
 280. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 960
 281. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 958
 282. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 957
 283. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 957
 284. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 957
 285. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 956
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 956
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 956
 288. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 953
 289. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 950
 290. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 946
 291. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 945
 292. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 945
 293. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 940
 294. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 936
 295. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 934
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 932
 297. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 926
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 920
 299. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 920
 300. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 920
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 917
 302. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 917
 303. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 912
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 908
 305. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 906
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 905
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 905
 308. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 901
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 898
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 894
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 894
 312. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 893
 313. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 892
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 890
 315. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 890
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 889
 317. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 887
 318. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 884
 319. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 881
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 880
 321. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 880
 322. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 879
 323. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 878
 324. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 876
 325. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 875
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 869
 327. na rok 2018
  Wyświetleń: 867
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 865
 329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 864
 330. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 862
 331. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 860
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 852
 333. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 848
 334. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 846
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 845
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 845
 337. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 844
 338. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 841
 339. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 840
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 840
 341. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 839
 342. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 838
 343. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 835
 344. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 832
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 829
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 828
 347. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 825
 348. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 823
 349. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 817
 350. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 817
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 815
 352. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 809
 353. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 809
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 807
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 807
 356. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 805
 357. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 803
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 801
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 801
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 800
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 797
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 797
 363. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 795
 364. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 792
 365. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 791
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 788
 367. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 787
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 786
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 784
 370. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 784
 371. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 782
 372. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 780
 373. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 780
 374. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 779
 375. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 776
 376. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 776
 377. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 771
 378. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 770
 379. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 769
 380. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 769
 381. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 766
 382. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 765
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 763
 384. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 762
 385. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 762
 386. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 758
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 754
 388. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 752
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 752
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 747
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 745
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 743
 393. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 741
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 741
 395. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 740
 396. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 739
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 738
 398. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 735
 399. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 733
 400. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 729
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 727
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 725
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 723
 404. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 719
 405. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 719
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 717
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 713
 408. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 711
 409. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 709
 410. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 709
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 707
 412. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 703
 413. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 699
 414. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 699
 415. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 692
 416. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 691
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 690
 418. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 690
 419. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 688
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 682
 421. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 678
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 677
 423. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 677
 424. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 677
 425. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 676
 426. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 674
 427. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 670
 428. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 670
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 666
 430. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 662
 431. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 661
 432. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 661
 433. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 659
 434. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 658
 435. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 654
 436. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 647
 437. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 646
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 644
 439. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 644
 440. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 642
 441. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 642
 442. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 640
 443. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 632
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 627
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 624
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 620
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 617
 448. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 616
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 613
 450. Projekty studium i MPZP
  Wyświetleń: 612
 451. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 611
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 611
 453. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 610
 454. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 610
 455. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 610
 456. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 610
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 606
 458. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 604
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 598
 460. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 592
 461. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 592
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 591
 463. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 589
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 588
 465. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 587
 466. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 580
 467. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 579
 468. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 575
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 571
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 570
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 567
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 566
 473. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 565
 474. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 563
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 562
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 560
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 559
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 555
 479. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 552
 480. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 551
 481. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 550
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 548
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 548
 484. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 548
 485. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 547
 486. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 546
 487. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 544
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 543
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 537
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 537
 491. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 532
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 528
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 525
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 524
 495. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 523
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 522
 497. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 522
 498. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 518
 499. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 516
 500. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 516
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 515
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 515
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 513
 504. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 511
 505. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 506
 506. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 505
 507. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 505
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 505
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 505
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 504
 511. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 504
 512. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 500
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 499
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 498
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 498
 516. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 498
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 497
 518. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 493
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 491
 520. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 487
 521. PROJEKTY 2018 - 2023
  Wyświetleń: 486
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 483
 523. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 482
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 480
 525. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 480
 526. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 476
 527. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 476
 528. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 473
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 471
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 470
 531. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 458
 532. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 456
 533. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 456
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 455
 535. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 453
 536. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 452
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 451
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 451
 539. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 448
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 446
 541. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 445
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 444
 543. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 443
 544. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 435
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 434
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 433
 547. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 432
 548. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 431
 549. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 429
 550. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 429
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 428
 552. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 425
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 424
 554. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 419
 555. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 417
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 416
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 416
 558. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 412
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 411
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 410
 561. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 404
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 402
 563. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 398
 564. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 397
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 396
 566. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 391
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 387
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 384
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 380
 570. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 379
 571. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 376
 572. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 376
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 373
 574. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 373
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 369
 576. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 368
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 367
 578. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 366
 579. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 363
 580. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 356
 581. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 353
 582. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 353
 583. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 352
 584. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 351
 585. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 350
 586. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 346
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 345
 588. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 342
 589. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 341
 590. Budżet 2019
  Wyświetleń: 337
 591. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 335
 592. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 335
 593. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 334
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 333
 595. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 330
 596. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 328
 597. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 324
 598. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 321
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 320
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 319
 601. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 317
 602. na rok 2019
  Wyświetleń: 316
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 316
 604. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 315
 605. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 312
 606. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 310
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 304
 608. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 304
 609. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 302
 610. Projekty 2019
  Wyświetleń: 296
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 295
 612. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 295
 613. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 293
 614. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 292
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 287
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 287
 617. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 287
 618. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 287
 619. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 283
 620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 283
 621. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 281
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 280
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 275
 624. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 275
 625. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 274
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 274
 627. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 272
 628. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 272
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 269
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 267
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 266
 632. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 252
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 252
 634. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 252
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 251
 636. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 251
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 249
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 244
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 243
 640. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 243
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 242
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 241
 643. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 241
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 240
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 240
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 238
 647. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 238
 648. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 237
 649. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 236
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 236
 651. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 234
 652. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 234
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 232
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 232
 655. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 231
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 230
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 223
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 219
 659. Projekty 2018
  Wyświetleń: 219
 660. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 217
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 215
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 214
 663. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 212
 664. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 211
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 211
 666. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 209
 667. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 208
 668. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 204
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 201
 670. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 199
 671. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 197
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 196
 673. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 195
 674. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 193
 675. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 192
 676. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 187
 677. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 187
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 186
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 185
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 183
 681. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 182
 682. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 182
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 181
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 180
 685. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 179
 686. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 177
 687. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 174
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 172
 689. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 166
 690. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 160
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 159
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 156
 693. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 156
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 155
 695. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 154
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 154
 697. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 153
 698. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 152
 699. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 147
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 147
 701. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 145
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 143
 703. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 143
 704. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 140
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 134
 706. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 130
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 129
 708. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 123
 709. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 122
 710. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 121
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 120
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 117
 713. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 115
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 114
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 107
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 107
 717. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 106
 718. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 102
 719. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 101
 720. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 99
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 93
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 93
 723. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 93
 724. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 92
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 89
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 88
 727. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 86
 728. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 84
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 83
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 69
 731. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 66
 733. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 63
 734. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 60
 735. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 58
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 57
 738. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 55
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 51
 740. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 46
 741. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 45
 742. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 44
 743. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 38
Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2016
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-04-2016 12:51
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 2264
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×