Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070732106000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 111624
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 22560
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 15169
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13471
 5. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 9838
 6. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 9122
 7. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 9026
 8. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 9006
 9. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 8565
 10. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 6110
 11. MPZP
  Wyświetleń: 6070
 12. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 5941
 13. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5725
 14. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5674
 15. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 5577
 16. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 4895
 17. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4603
 18. Program współpracy
  Wyświetleń: 4535
 19. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 4330
 20. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3979
 21. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 3938
 22. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 3840
 23. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3826
 24. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3733
 25. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3730
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3729
 27. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3664
 28. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3562
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3550
 30. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 3540
 31. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3536
 32. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 3465
 33. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 3440
 34. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 3365
 35. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 3345
 36. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 3335
 37. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 3312
 38. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 3286
 39. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 3269
 40. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3224
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3190
 42. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 3187
 43. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 3184
 44. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3108
 45. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 3097
 46. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 3067
 47. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 3038
 48. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 3034
 49. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 3020
 50. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2980
 51. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 2909
 52. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2905
 53. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 2899
 54. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 2879
 55. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 2853
 56. Studium
  Wyświetleń: 2828
 57. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2815
 58. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2791
 59. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2776
 60. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2740
 61. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2727
 62. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2706
 63. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 2692
 64. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2683
 65. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 2682
 66. na rok 2017
  Wyświetleń: 2682
 67. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2660
 68. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2646
 69. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 2631
 70. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 2608
 71. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2608
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 2603
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2580
 74. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2562
 75. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2558
 76. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 2545
 77. Wójt
  Wyświetleń: 2545
 78. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2537
 79. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 2494
 80. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 2493
 81. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2437
 82. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 2432
 83. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2406
 84. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2355
 85. 2018
  Wyświetleń: 2336
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2336
 87. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2336
 88. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2326
 89. 2017
  Wyświetleń: 2313
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 2297
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 2297
 92. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 2288
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 2273
 94. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 2261
 95. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2255
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 2254
 97. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 2254
 98. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 2242
 99. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 2238
 100. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 2232
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2197
 102. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 2178
 103. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 2173
 104. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2143
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 2140
 106. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2099
 107. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2096
 108. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2076
 109. Statut
  Wyświetleń: 2066
 110. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 2061
 111. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2055
 112. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2048
 113. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2019
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 2008
 115. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 2006
 116. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1992
 117. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1985
 118. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1940
 119. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1924
 120. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1886
 121. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1856
 122. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1813
 123. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1792
 124. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1775
 125. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1767
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1733
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1733
 128. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1725
 129. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 1705
 130. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1685
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 1679
 132. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1645
 133. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1623
 134. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1575
 135. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1558
 136. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1537
 137. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1532
 138. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 1525
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 1508
 140. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 1490
 141. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1481
 142. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1472
 143. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1470
 144. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1455
 145. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 1439
 146. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1433
 147. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 1415
 148. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1408
 149. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 1387
 150. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1385
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 1379
 152. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 1372
 153. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1367
 154. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1357
 155. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1351
 156. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 1333
 157. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1324
 158. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1318
 159. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1307
 160. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1305
 161. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1301
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1296
 163. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1290
 164. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 1277
 165. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1275
 166. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1268
 167. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1226
 168. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 1221
 169. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 1211
 170. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1186
 171. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 1186
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1171
 173. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1161
 174. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1159
 175. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1152
 176. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1149
 177. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1147
 178. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 1138
 179. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 1130
 180. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 1111
 181. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 1071
 182. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 1070
 183. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1068
 184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 1063
 185. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1058
 186. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1037
 187. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1034
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1022
 189. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1018
 190. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1007
 191. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 994
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 988
 193. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 980
 194. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 979
 195. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 974
 196. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 967
 197. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 965
 198. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 959
 199. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 959
 200. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 946
 201. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 946
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 944
 203. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 942
 204. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 934
 205. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 922
 206. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 913
 207. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 912
 208. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 911
 209. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 909
 210. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 902
 211. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 898
 212. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 892
 213. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 892
 214. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 890
 215. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 888
 216. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 887
 217. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 885
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 884
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 878
 220. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 876
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 872
 222. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 863
 223. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 858
 224. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 857
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 855
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 854
 227. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 850
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 849
 229. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 844
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 841
 231. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 840
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 839
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 832
 234. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 823
 235. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 815
 236. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 815
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 812
 238. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 811
 239. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 806
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 802
 241. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 795
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 794
 243. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 791
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 788
 245. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 776
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 773
 247. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 761
 248. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 757
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 750
 250. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 745
 251. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 736
 252. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 735
 253. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 732
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 719
 255. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 717
 256. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 712
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 711
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 709
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 706
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 706
 261. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 705
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 698
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 687
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 687
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 685
 266. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 684
 267. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 684
 268. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 677
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 676
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 674
 271. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 673
 272. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 669
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 667
 274. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 664
 275. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 664
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 661
 277. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 658
 278. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 656
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 656
 280. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 656
 281. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 653
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 651
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 651
 284. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 649
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 648
 286. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 648
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 647
 288. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 641
 289. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 640
 290. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 638
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 636
 292. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 635
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 635
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 634
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 633
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 633
 297. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 631
 298. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 628
 299. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 626
 300. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 625
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 624
 302. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 624
 303. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 623
 304. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 620
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 619
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 614
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 614
 308. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 612
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 609
 310. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 608
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 605
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 600
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 600
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 600
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 599
 316. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 597
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 594
 318. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 593
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 592
 320. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 591
 321. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 590
 322. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 584
 323. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 579
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 578
 325. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 573
 326. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 572
 327. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 571
 328. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 570
 329. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 569
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 563
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 562
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 557
 333. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 557
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 556
 335. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 555
 336. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 555
 337. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 554
 338. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 554
 339. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 548
 340. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 548
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 547
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 544
 343. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 542
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 541
 345. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 539
 346. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 535
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 528
 348. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 524
 349. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 524
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 524
 351. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 522
 352. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 522
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 521
 354. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 515
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 514
 356. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 514
 357. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 513
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 511
 359. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 509
 360. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 505
 361. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 505
 362. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 505
 363. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 504
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 501
 365. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 499
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 499
 367. na rok 2018
  Wyświetleń: 496
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 496
 369. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 493
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 491
 371. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 489
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 488
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 488
 374. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 487
 375. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 481
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 481
 377. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 481
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 477
 379. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 476
 380. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 472
 381. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 472
 382. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 466
 383. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 466
 384. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 462
 385. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 462
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 461
 387. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 457
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 457
 389. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 457
 390. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 455
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 454
 392. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 453
 393. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 452
 394. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 451
 395. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 448
 396. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 447
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 446
 398. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 440
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 439
 400. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 439
 401. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 438
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 437
 403. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 437
 404. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 436
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 425
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 424
 407. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 424
 408. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 423
 409. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 420
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 418
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 414
 412. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 414
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 413
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 408
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 408
 416. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 407
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 406
 418. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 406
 419. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 405
 420. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 403
 421. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 403
 422. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 397
 423. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 397
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 392
 425. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 387
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 386
 427. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 384
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 380
 429. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 377
 430. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 376
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 375
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 372
 433. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 370
 434. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 369
 435. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 365
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 365
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 364
 438. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 363
 439. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 362
 440. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 360
 441. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 358
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 358
 443. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 356
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 356
 445. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 355
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 348
 447. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 341
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 340
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 339
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 334
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 334
 452. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 334
 453. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 333
 454. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 331
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 331
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 330
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 329
 458. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 328
 459. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 325
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 324
 461. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 323
 462. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 323
 463. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 322
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 322
 465. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 320
 466. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 319
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 318
 468. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 312
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 310
 470. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 310
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 307
 472. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 307
 473. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 306
 474. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 305
 475. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 303
 476. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 302
 477. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 302
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 302
 479. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 302
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 301
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 299
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 296
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 296
 484. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 296
 485. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 290
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 289
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 289
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 282
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 281
 490. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 280
 491. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 280
 492. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 276
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 273
 494. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 270
 495. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 270
 496. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 268
 497. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 268
 498. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 267
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 264
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 254
 501. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 250
 502. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 249
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 245
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 245
 505. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 244
 506. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 243
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 242
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 242
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 240
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 236
 511. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 227
 512. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 227
 513. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 226
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 225
 515. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 220
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 218
 517. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 217
 518. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 216
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 214
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 212
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 211
 522. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 211
 523. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 209
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 206
 525. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 205
 526. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 203
 527. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 196
 528. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 194
 529. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 193
 530. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 188
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 184
 532. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 179
 533. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 172
 534. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 166
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 165
 536. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 164
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 155
 538. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 154
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 152
 540. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 149
 541. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 145
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 144
 543. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 144
 544. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 143
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 139
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 138
 547. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 137
 548. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 132
 549. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 132
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 128
 551. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 127
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 126
 553. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 126
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 124
 555. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 123
 556. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 121
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 117
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 117
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 116
 560. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 116
 561. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 112
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 108
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 105
 564. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 105
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 104
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 101
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 99
 568. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 99
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 97
 570. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 94
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 93
 572. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 92
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 90
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 89
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 87
 576. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 87
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 76
 578. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 75
 579. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 74
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 74
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 71
 582. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 64
 583. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 53
 584. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 53
 585. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 40
 586. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 38
Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2016
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-04-2016 12:51
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1792
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×