Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531413047

Kontakt:
tel./fax. 77 464 10 10
e-mail: 

NIP Urzędu Gminy Dąbrowa (Pracodawcy): 754-18-96-773

 

RACHUNKI BANKOWE:

Wpłaty z tytułu podatków i opłat:

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BGK O/Opole indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub  informacji o wysokości opłaty

Wpłaty należności dotyczących:

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowej
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • czynszu dzierżawy, najmu
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • sprzedaży nieruchomości
 • opłaty z tytułu egzekucji należności

BGK O/Opole
Nr 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042
PL 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042 GOSKPLPW – SWIFT
 

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:

 • wadia przetargowe
 • należyte zabezpieczenie mienia


BGK O/Opole
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003
PL 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 GOSKPLPW – SWIFT

Rachunek Organu
BGK O/Opole

Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006 PL
11 1130 1219 0026 3109 4920 0006 GOSKPLPW – SWIFT

 

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7:40 do 15:20
 • czwartki w godzinach od 7:40 do 17:20
 • piątki w godzinach od 7:40 do 13:20

Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:

Wójt Gminy – w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00,
Sekretarz Gminy – codziennie,
Kierownik Referatu Organizacyjnego - zgłoszone ustnie do protokołu.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 23-05-2016
 • wytworzono:
  23-05-2016
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  23-05-2016 11:29
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 11:02
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 4558
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl