Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku

PDFUchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice"

PDFUchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2016
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  24-05-2016 08:14
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  24-05-2016 10:39
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 2065
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl