Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/257/06

Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r.

 

STATUT URZĘDU GMINY DĄBROWA

 

§ 1

Urząd Gminy Dąbrowa zwany dalej „Urzędem” jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowa, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2

 1. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Księdza Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie.
 2. Obszarem działania Urzędu jest teren Gminy Dąbrowa.
 3. Wójt reprezentuje Urząd na zewnątrz.

§ 3

Przedmiotem działalności Urzędu jest pomoc Wójtowi Gminy Dąbrowa w wykonywaniu zadań Gminy Dąbrowa określonych przepisami prawa oraz w realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrowa.

§ 4

Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów właściwych dla działania jednostki budżetowej oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 5

W Urzędzie są tworzone komórki organizacyjne i stanowiska pracy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

 

§ 6

Wójt jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Urzędzie w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 7

 1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy jednostki budżetowej.
 2. Urząd rozlicza się z otrzymanych środków w ramach budżetu Gminy Dąbrowa, zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla jednostek budżetowych.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zmiany statutu Urzędu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

PDFUchwała Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Dąbrowa

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2006
  przez: Rada Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  22-06-2016 09:56
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  22-06-2016 10:08
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 4006
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl