Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO

Dąbrowa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

GP.6733.29.2016.AO

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. decyzji nr 31/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Chróścinie na częściach działek nr 290/25 i 588/28 z k.m. 3 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 wraz z przydomową przepompownią ścieków o orientacyjnej długości 2 m, z rur PEHD.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  22-08-2016 10:33
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  22-08-2016 10:33
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 793
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl