Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Druki do pobrania

DOCXWniosek zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej

DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów - firma

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

DOCWniosek o ustalenie warunków zabudowy

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

DOCWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCXZgłoszenie szkody łowieckiej.docx

PDFWzór wniosku akcyza 2019.pdf

DOCXOświadczenie o gruntach dzierżawionych - zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

DOCZestawienie faktur- zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

PDFNowy wzór deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.pdf

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach podatków

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  06-09-2016 13:02
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  16-10-2019 12:03
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 9915
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl