Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-09-07

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.30.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 200/12 z k.m. 1 w Niewodnikach, obejmującej budowę budynku mieszkań wspomaganych oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki.

W przedmiotowej sprawie wpłynęły postanowienia od:

 • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082  Opole  - w zakresie obiektów i terenów ujętych w rejestrze zabytków (odmowa uzgodnienia - postanowienie z dnia 30. 08. 2016 r. data wpływu do UG Dąbrowa 01. 09. 2016 r.)                         
 • Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów, o których mowa  w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (odmowa uzgodnienia - postanowienie z dnia 30. 08. 2016 r. data wpływu do UG Dąbrowa 05. 09. 2016 r.) .

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT
/-/ Marek Leja

Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  08-09-2016 10:57
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  08-09-2016 10:57
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 1273
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl