Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta

PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców

PDFZarządzenie Nr OR.0050.160.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.157.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.150.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.147.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie nr OR.0050.138.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy, usytuowany w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Bocznej 17a w miejscowości Żelazna

PDFZarządzenie Nr OR.0050.149.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców

PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „ Moja Zagroda” w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0052.92.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „ Aktywna Wieś”

PDFZarządzenie nr OR.0050.91.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej

PDFZarządzenie nr OR.0050.90.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dąbrowie.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka i opiekunów dziennych.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050. 72 .2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

PDFZarządzenie nr OR.0050.70.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie nr OR.0050.69.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka i opiekunów dziennych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu zamówień do 30 tys Euro

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – lokal socjalny o pow. 70,30 m², położony w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 66 w miejscowości Prądy

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 8,6 m², usytuowany na parterze w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa

PDFZarządzenie nr OR.0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

PDFZarządzenie nr OR.0050.54.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie nr OR.0050.44.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds dostępności.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2020 Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie nr OR.0050.41.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. w czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie SEK.0050.36.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 21,2 m², usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Wiejskiej 6 w miejscowości Narok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia SEK.0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.15.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.4.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020                                                               


PDFZarządzenie Nr SEK.0050.289.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.287.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr SEK.0050.210.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050. 286 .2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.282.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.275.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań Gminy Dąbrowa, organizacji jej pracy oraz zadań przydzielonych do realizacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Dąbrowa.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz dotychczasowego najemcy

PDFZarządzenie nr SEK.0050.251.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1, obręb Mechnice

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.243.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320/111 z arkusza mapy 1, obręb Karczów

PDFZarządzenie nr SEK.0050.209.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Realizacji Gminnego Pro

PDFZarządzenie nr SEK.0050.208.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa

PDFZarządzenie nr SEK.0050.207.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień udzielonych pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - część działki nr 89 z arkusza mapy 1 o pow. 0,011566 ha

PDFZarządzenie nr SEK.0050.195.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

PDFZarządzenie nr SEK.0050.194.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.186.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej

PDFZarządzenie nr SEK.0050.167.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.166.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Chróścinie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.163.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.162.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.161.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.160.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/120, 320/121, 320/122, 320/123, 320/137, 320/138 z arkusza mapy 1, obręb Karczów

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.159.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/139, 320/140, 320/141, 320/142, 320/143, 320/144, 320/145, 320/146, 320/147 z arkusza mapy 1, obręb Karczów

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.158.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/114, 320/115, 320/116, 320/117, 320/118, 320/119 z arkusza mapy 1, obręb Karczów

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.157.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.156.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na obszarze Gminy Dąbrowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 10/1 z arkusza mapy 1 o pow. 0,0012 ha i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.150.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.143.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Koron żniwnych"

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.142.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.130.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.129.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.128.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr SEK.0050.91.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Moja zagroda" oraz "Aktywna wieś"

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,3828 ha

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,8647 ha

PDFZarządzenie nr SEK.0050.115.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy .pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego ....pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.111.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Moja zagroda" i "Aktywna wieś".

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.102.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.101.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.91.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Moja zagroda", "Aktywna wieś"

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.90.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.86.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.80.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.78.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.77.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie

PDFZarządzenie nr SEK.0050.56.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds organizacji wyborów.pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.23.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.17.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenie gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

PDFZarządzenie nr SEK.0050.15.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o stypendia sportowe.pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.6.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.5.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFZarządzenie nr SEK.0050.4.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.2.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie powołania Komis.pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.200.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.199.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.198.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.197.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.196.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do umowy użyczenia w sprawie przekazania składników mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.195.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PDFZarządzenie NR SEK.0050.192.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie nr SEK.0050.191.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.190.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.189.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.188.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.187.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.186.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie nr SEK.0050.185.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.183.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.182.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.181.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.180.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.179.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.178.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.177.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów finansowych.pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.176.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (3).pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.175.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.174.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.173.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.172.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.171.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.170.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.169.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.167.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.165.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.161.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.160.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.159.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.158.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie nr SEK.0050.157.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.156.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.155.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.153.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.152.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.151.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.150.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.148.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.147.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.146.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r.

PDFZarządzenie NR SEK.0050.145.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.144.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.143.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie NR SEK.0050.142.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.141.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.140.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie NR SEK.0050.139.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ustalenia stawki czynszu dzierżanego.pdf

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ustalenia stawki czynszu dzierżanego.pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.124.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.121.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.111.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.109.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.105.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.103.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.101.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.99.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.93.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.91.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.87.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.85.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.83.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.81.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.70.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.68.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.66.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.53.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.47.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.45.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.41.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.39.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.37.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.35.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.30.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.17.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.15.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.9.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.7.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018

PDFZarządzenie nr SEK.0050.179.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.160.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.158.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.155.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.153.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.143.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.137.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.135.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.133.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.131.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.129.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.127.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.125.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.117.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.115.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.113.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.111.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.99.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.89.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.87.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.85.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.75.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.73.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.80.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania rejestru instytucji kultury Gminy Dąbrowa

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.65.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.63.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.45.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.43.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

PDFZarządzenie nr SEK.0050.42.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

PDFZarządzenie nr SEK.0050.39.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.34.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.32.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.29.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.27.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.25.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany dla termomodernizacji budynku świetlicy w Żelaznej, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr SEK.0050.21.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.18.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.5.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie nr SEK.0050.3.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017

PDFZarządzenie NR SEK.0050.167.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.165.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.163.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.161.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.159.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.148.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.146.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.142.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.140.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.137.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.135.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.133.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.131.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.129.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.127.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.125.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie Gminy Dąbrowa

PDFZarządzenie NR SEK.0050.121.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.117.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.113.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.110.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.107.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.104.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.102.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie NR SEK.0050.93.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016

PDFZarządzenie nr SEK.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie organizacji konkursów „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  12-10-2016 13:37
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  13-10-2020 14:53
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 8551
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl