Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP

Dąbrowa, dnia 8 grudnia 2016 r.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.40.2016.MP dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowych ø 110PE o długości całkowitej 172,0mb – Chróścina-Wrzoski; ø 160PE o długości całkowitej 427,0mb - Wrzoski; ø 160PE o długości całkowitej 202,0mb - Karczów, na działkach nr:

 • 558/52, 556/551, 553/1 km.4 – obręb Chróścina,
 • 611/129 km.4; 94 km.3; 230, 231 i 233 km.4 – obręb Wrzoski,
 • 247/2, 343/2, 349 i 370 km.1 – obręb Karczów.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  08-12-2016 16:11
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  08-12-2016 16:11
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 3784
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl