Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP

Dąbrowa, dnia 22 grudnia  2016r.

GP.6733.38.2016.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.38.2016.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego w Dąbrowie na części działki nr 301/12 z k.m. 2 dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej Ø 90-160 o długości ok. 60 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160-200 o długości ok. 60 m.

Wpłynęło postanowienie od:

- Starosty Opolskiego nr GN.6124.783.2016.KŚ z dnia  07.12.2016 r.

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2016
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  22-12-2016 11:09
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  22-12-2016 11:11
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 1733
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl