Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2017 r. obowiązuje nowy harmonogram z nowymi punktami nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla mieszkańców Naszej Gminy najważniejsza informacja to ta, że jednym z nowych punktów jest Urząd Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, pok. nr 110, tel. 77 46 410 10 wew. 210, godziny otwarcia punktu pomocy prawnej: poniedziałki od 11.00 do 15.00.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania):

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamości),
 • osobie, która ukończyła 65 lat (dokument tożsamości),
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie),
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
 • weteranom (ważna legitymacja weterana).

Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PDFWykaz punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2017
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • opublikowano:
  04-01-2017 11:11
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  04-01-2017 11:37
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dąbrowa
  odwiedzin: 906
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×