Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr instytucji kultury

PDFRejestr Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa
 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dąbrowa, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru insty-tucji kultury (Dz. U. poz. 189).

Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi: Urząd Gminy Dąbrowa

Sposób udostępniania:

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

 1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
 2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  03-08-2017 15:45
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  03-08-2017 15:53
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 4064
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl