Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP

Dąbrowa, dnia 4 sierpnia  2017r.

GP.6733.14.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2017 r. decyzji nr 14/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 313/3, AM-2, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Dąbrowa polegającej na budowie linii energetycznej kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia kortu tenisowego.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  04-08-2017 11:26
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  04-08-2017 11:27
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 292
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×