Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP

Dąbrowa, dnia 8 sierpnia  2017r.

GP.6733.15.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE40 wraz z przepompownią ścieków, planowanej na działce nr 254  i na części działki nr 858/175, AM-3, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Mechnice.

Wpłynęło postanowienia:

 • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.385.2017.KŚ  z dnia 26.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 01.08.2017r.).
 • z Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Opolu nr WD.5121.70.2017.PU z dnia 31.07.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 08.08.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  08-08-2017 15:02
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  08-08-2017 15:03
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 561
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×