Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017

Dąbrowa 29.09.2017r.

GKMOS. 6220.6.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 w związku z art.10 §1 i art.61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.1235 z późń. zm)

Zawiadamiam

O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710”

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  05-10-2017 11:59
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  05-10-2017 11:59
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 419
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×