Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP

Dąbrowa, dnia 5 października 2017r.

GP.6733.18.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.18.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej na części działek  nr: 320/101 i 247/2, AM-1, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Karczów polegającej na budowie linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla 8 domów jednorodzinnych wraz ze złączami kablowymi. 

Wpłynęły postanowienia:

 • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.487.2017.KS z dnia 22.09.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 27.09.2017r.),
 • z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu nr EM-0211/4494/761/17 z dn. 25.09.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 28.09.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  05-10-2017 12:08
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1624
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×