Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP

Dąbrowa, dnia 6 grudnia 2017r.

GP.6733.24.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.24.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej Ø 90 oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50-63 wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, obręb Karczów na części działki nr 370 i  działkach nr 363/2 i 363/3, AM-1.

Wpłynęły postanowienia:

 • od Starosty Opolskiego nr GN.6124.959.2017.KŚ z dnia 24.11.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 28.11.2017r.),
 • z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu nr EM-0211/5438/949/17 z dn. 27.11.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 30.11.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2017
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  06-12-2017 14:53
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 2534
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×