Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy na rok 2018

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa

PDFOgłoszenie wyniku na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa
 

PDFZawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Konkursowej
 

PDFOgłoszenie nr OR.524.1.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym


PDFOgłoszenie nr OR.524.2.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy


PDFOgłoszenie nr OR.524.3.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:53
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  16-02-2018 08:28
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 2695
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl