Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej

Nr OR. 210.2.2018

Dąbrowa, 2018-03-01

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. gospodarki przestrzennej  

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1(opis wolnego stanowiska)

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy – stanowiący załącznik nr 2,
 3. ksero dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. referencje lub poręczenia osobiste,
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
PDFKwestionariusz osobowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-03-2018
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  01-03-2018 13:27
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  01-03-2018 13:35
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1481
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl