Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018

Dąbrowa 06.06.2018r.

GKMOS. 6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Prądy I o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na części działki o nr ewidencyjnym 21/5 obręb 0010 Prądy, gmina Dąbrowa.

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2018
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  13-06-2018 14:56
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 338
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×