Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018

Dąbrowa 27.07.2018r.

GKMOS. 6220.7.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 29.11.2017r. wydał decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków inwentarskich   z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 589/2 obręb Narok”

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt

/-/ Marek Leja

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2018
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  31-07-2018 13:04
  przez: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • zmodyfikowano:
  31-07-2018 13:04
  przez: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 289
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×