Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP

Dąbrowa, dnia 2 sierpnia 2018r.

GP.6733.14.2018.MP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 612/240 i części działki nr 537/102, AM-2, obręb ewidencyjny Chróścina, dla potrzeb zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.391.2018.KŚ z dnia 18.07.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 25.07.2018r.),

-  z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.74.2018.AM z dnia 26.07.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 01.08.2018r.),

 

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowych postanowień w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257
z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

Erwin Marsolek

Metryczka
 • wytworzono:
  02-08-2018
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  02-08-2018 10:58
  przez: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • zmodyfikowano:
  02-08-2018 10:59
  przez: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 321
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×