Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁY 2019

PDFUchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego Czesława, położonej przy ul. Dębowej 2 w Lipowej
PDFUchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFUchwała Nr VII/54/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFUchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
PDFUchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
PDFZałącznik do uchwały Nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
PDFUchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
PDFUchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców
PDFUchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019
PDFUchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki
PDFUchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFUchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFUchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
PDFUchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”
PDFUchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
PDFUchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach
PDFUchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2.
PDFUchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa
PDFUchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny”
PDFUchwała NR V/33/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie
PDFUchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFUchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
PDFUchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
PDFUchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
PDFUchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019
PDFUchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  22-01-2019 09:40
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  02-04-2019 12:47
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 416
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×