Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji

Nr OR. 210.4.2019

Dąbrowa, 14.03.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. PROMOCJI

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

    3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

      a. list motywacyjny/podanie o pracę,

 1. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 2. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 3. pisemne oświadczenie  kandydata:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

    a. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

b. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  15-03-2019 11:58
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  10-04-2019 11:21
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 619
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×