Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie gminy Dąbrowa

Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2019.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.,  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do środy 24 czerwca 2020 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa) do godz. 14.00. Zgłoszenie można również nadać pocztą - decyduje data wpływu dokumentu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 4641010 wew. 115, celem przekazania zgłoszenia właściwemu urzędnikowi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z epidemią Covid-19.

PDFRAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA ZA ROK 2019
 


Raport o stanie gminy Dąbrowa za 2018 rok
 

Na podstawie Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji,na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. W Gminie Dąbrowa mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

PDFRAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA ZA 2018 R.
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  30-05-2019 11:41
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  18-06-2020 12:40
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1645
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl