Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Nr OR. 210.7.2019

Dąbrowa, 05.06.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa
 OGŁASZA  NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

      3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

               Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

 

 

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  05-06-2019 08:47
  przez: Łukasz Krzak
 • zmodyfikowano:
  26-06-2019 07:55
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1002
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl