Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.

Nr OR. 210.9.2019                                                                                                                            Dąbrowa, 04.07.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

 OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                Wójt Gminy Dąbrowa

/-/Katarzyna Gołębiowska- Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. księgowości budżetowej.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2019
  przez: Anita Jonczyk
 • opublikowano:
  04-07-2019 14:05
  przez: Anita Jonczyk
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 16:18
  przez: Anita Jonczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 359
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×