Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Nr OR. 210.10.2019

Dąbrowa, 08.08.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości podatkowej i egzekucji

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                 Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska ds. księgowości podatkowej i egzekucji.pdf

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.docx

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji


 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2019
  przez: Anita Jonczyk
 • opublikowano:
  08-08-2019 15:02
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  01-10-2019 12:37
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1145
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl