Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

OBLIGACJE 2019-2021 – konkurs

PDFOpinia RIO o możliwości wykupu obligacji
PDFOgłoszenie o konkursie
PDFPakiet informacyjny
DOCXFormularz ofertowy i oświadczenie
PDFZmiana nr 1 warunków konkursu
PDFZmiana nr 2 warunków konkursu
PDFUCHWAŁA NR IV/25/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUCHWAŁA NR IV/26/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFUCHWAŁA NR XI/98/19 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFUCHWAŁA NR XI/99/19 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
DOCXWykonanie budżetu za 2017 rok
XLSXWYKONANIE budżetu za 2017 rok - załączniki
DOCXWykonanie budżetu za 2018 rok
XLSXWYKONANIE budżetu za 2018 rok - załączniki
XLSXWYKONANIE budżetu za I półrocze 2019 - załączniki
DOCXWykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku
PDFOpinia RIO o deficycie 2019
PDFOpinia RIO o długu 2019
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu 2019
PDFOpinia RIO o WPF
PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu 2017
PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu 2018
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
XLSInformacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  04-09-2019 12:45
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 11:08
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1498
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl