Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej

Nr OR. 210.14.2019

Dąbrowa, 18.11.2019 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. gospodarki komunalnej

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

      4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 

                                                                                                                                                                    

 Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

PDFOpis wolnego stanowiska ds.gospodarki komunalnej
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  19-11-2019 14:43
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  02-01-2020 13:11
  przez: Anita Jonczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 1104
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl