Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Nr OR. 210.15.2019

Dąbrowa, 03.12.2019 r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata: 

        a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

        b. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

        c. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

       4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                 Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

PDFOpis wolnego stanowiska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2019
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  03-12-2019 12:09
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 15:26
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 600
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl