Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)

Ogłoszenie nr 512246-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy (wzór) - załącznik nr 2 do SIWZ

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 3-8 do SIWZ

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 4-5 do Istotnych postanowień umowy
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2020
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  13-02-2020 16:28
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  13-02-2020 16:53
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl