Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

"Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 2 z dnia 04.03.2020 Ogłoszenie nr 514023-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

7ZZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

RARZał. Nr 2 do SIWZ – STWiOR

RARZał. Nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór)

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 5-9 do SIWZ

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do Istotnych postanowień umowy

Załączniki Nr 1 - 3 do SIWZ są skompresowane - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2020

ZIPDokumenty uzupełniające do dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540036051-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.
 

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 2 z dnia 04.03.2020

ZIPRzuty konstrukcyjne

PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami-zmienione

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do umowy
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.03.2020

Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2020
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  18-02-2020 18:06
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  25-03-2020 15:32
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 472
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl