Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

86297.gif

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Gminy Dąbrowa mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

     e-mail na adres : ug@gminadabrowa.pl
     faxem na nr 77 4641010 wew. 305
     listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 4641010

Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2020
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  26-03-2020 09:58
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  26-03-2020 11:27
  przez: Katarzyna Dworczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 553
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl