Przejdź do treści strony

Gmina Dąbrowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)

Ogłoszenie nr 554977-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami 

PDFProgram Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy (wzór) - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFZakres rzeczowy do postępowania przetargowego

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 3-8 do SIWZ

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4-5 do Istotnych postanowień umowy
 

PDFWYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 1 z 20 lipca 2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540131152-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.

 

PDFWYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2 z 23 lipca 2020r.
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2020
  przez: Katarzyna Dworczak
 • opublikowano:
  02-07-2020 17:25
  przez: Katarzyna Dworczak
 • zmodyfikowano:
  24-07-2020 13:16
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dąbrowa
  odwiedzin: 192
Dane jednostki:

Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
NIP: 991-04-58-640 REGON: 531413047

Dane kontaktowe:

tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
strona www: www.gminadabrowa.pl